Městská policie Jiříkov

 9. května 900/2, 40753 Jiříkov
 (+420) 412 333 859
 (+420) 722 092 090

SDH Jiříkov

 Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov
(+420) 412 338 222
(+420) 602 539 363

OO PČR Rumburk

 Třída 9. května 487/57, 408 01 Rumburk
 (+420) 974 442 651, 412 310 111
 (+420) 412 310 598

Havarijní linky a další kontakty

voda - SČVaK (Severočeské vodovody a kanalizace) - 840 111 111
plyn - RWE - 1239
elektřina - ČEZ a.s. - 800 850 860 - poruchová linka
linka tísňového volání - 112
http://pkr.kr-ustecky.cz/ - portál krizového řízení Ústeckého kraje