Byl či nebyl v Jiříkově některý prezident nebo panovník ?

cisar josef ii 5608aNapadlo už jistě mnohého občana Jiříkova, zda byl či nebyl u nás ve městě některý prezident nebo panovník. Vždyť návštěva hlavy státu byla v obcích i městech vždy velkou událostí, pečlivě se zaznamenala a dlouho se o ní mluvilo. O návštěvě prezidenta, ať již oficiální či nikoliv, by se dalo mluvit až od roku 1918, kdy vznikla Československá republika a prvním prezidentem se stal T.G. Masaryk. Ale od tohoto prezidenta až po současného Václava Klause není nikde ani zmínka. To v sousedních městech Rumburku a Šluknově prezidenti byli.
Jiříkova se toto téma dotýkalo v poslední čtvrtině 18. století. Tehdy vládla Marie Terezie a současně s ní i její syn Josef II., který se stal po smrti otce roku 1765 císařem. Jeho touha rozšířit moc i území Habsburků se moc nevedla. Po ztrátě Slezska se naskytla příležitost při komplikovaných dědických vztazích v Bavorsku koncem roku 1777 něco získat. Nelenil a začátkem roku 1778 část Bavorska vojensky obsadil. Tím ovšem proti sobě popudil dávného rivala, mocného pruského krále Fridricha II, zvaného Veliký (Fritz der Grosse). Ten nemohl dopustit, aby se narušila rovnováha mezi Rakouskem a Pruskem a vytáhl s vojskem proti Rakousku. Tehdy, 5. července 1778, překročila pruská vojska české severovýchodní hranice a tak začala válka o bavorské dědictví.

cisar josef ii mapa 357aeTeprve tehdy se rakouská obrana vzpamatovala a císař v říjnu a listopadu 1778 zajel i na Děčínsko, aby provedl kontrolu posic a udělil pokyny pro velitele. Ale nejhoršímu se už zabránit nepodařilo. Pruská vojska rabovala na českém území, kde se dalo. Hlavně potraviny, dobytek, píci i oves pro koně. Ze starých zásob už nezbývalo skoro nic a nová úroda ještě nebyla. Pochopitelně tato svízel postihla i Děčínsko a Šluknovský výběžek. Nakonec přišlo vhod i nezralé ovoce a nedorostlé brambory, které šmahem mizely ze zahrad a polí. Proto se této válce říká také bramborová nebo švestková. Památku na toto žalostné období lze nalézt nedaleko Jiříkova ve skalách poblíž obce Vlčí Hora. Tam v místě zvaném Křepelčí důl (Wachtelgrund), nedaleko Vlčího potoka, byla schována v roce 1778 za pruského tažení kasa, listiny a cennosti ze zámku panství Lipová (Hainspach). Dodnes je tam pod skalním převisem, kde byl úkryt, vytesáno v kameni: „ZU DISER ZEIT WAR GROSSER LEIT 78“. Přeloženo „V této době bylo velké utrpení“ a koncové číslice letopočtu 1778. S tímto námětem byla vydána i pohlednice v roce 1911 se stručnou historií.
Válka to byla spíše taktická a posiční a k rozhodující bitvě nedošlo. Po diplomatických a zákulisních jednáních a částečných výměn území byl uzavřen mír v Těšíně 13. května 1779. Tím válka o bavorské dědictví skončila.
Celkem hladký průnik pruských vojsk na české území vyvolal potřebu lepších strategických a vojenských opatření v hraniční oblasti. Proto se císař Josef II. vydal na Děčínsko v září 1779 potřetí. Cesta to byla bez oficialit, s malým doprovodem, v němž bývali generálové von Laczy a Laudon. Zabezpečovali ji vrchnostenské úřady na trase, jejíž průběh i čas určoval sám císař.
Cesta císaře Josefa II vedla 19. září 1779 ze Sloupu (viz. mapka) přes Cvikov kolem sklárny na Nové Huti na Tolštejn a pak dále na Jiřetín, Horní Podluží a Studánku do Rumburku. Zde císař přenocoval. 20. září 1779 pokračoval přes Filipov do Jiříkova, kde projel náměstím kolem roubené celnice (dnes je v tom místě „vánoční“ smrk) až k saské hranici. Poté se vrátil zpět do Jiříkova. Dále pokračoval přes Království, Šluknov, Císařský, Velký Šenov a Lipovou až k lobendavské celnici, zde zjistil liknavý výkon služby, důrazně zjednal pořádek a vrchního výběrčího propustil.
Přijel do Saska, kde vystoupil na výšinu u Crumhermsdorfu a přes Sebnitz se vrátil do Čech. Projel Dolní Poustevnou a Vilémovem a přenocoval v Mikulášovicích. 21. září ráno se císař vydal z Mikulášovic do saského Hinterhermsdorfu a u Zadních Jetřichovic překročil říčku Křinici, po České silnici dorazil do Jetřichovic. Potom zajel do Chřibské, na Jedlovou, Tolštejn a přes Horní Podluží do Krásné Lípy a zpět do Chřibské, kde u svého známého obchodníka s dobytkem se ubytoval. 22. září opouští císař Šluknovský výběžek a přes Lísku a Hřensko dorazil do Děčína, kde přenocoval na zámku jako host hraběte Thun – Hohensteina.
Takže v Jiříkově přeci jen alespoň jeden významný panovník byl, i když jen krátce. A také jste se dozvěděli, proč. Letos 20. září tomu bude už 232 let.

Josef Nedomlel, člen letopisec. komise

Prameny

  • Děčínské vlastivědné zprávy č.3/1999/ Petr Joza: Osudy pomníků císaře Josefa II. v severních Čechách
  • Vlastní sbírka pohlednic a turist. poznatky