Zveřejnění počtu členů zastupitelstva města Jiříkov v období 2018 – 2022

V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bude Zastupitelstvo města Jiříkov ve volebním období 2018 –2022 složeno z 15 členů.

Michal Maják, v. r., starosta města Jiříkov