Stanovení minimálního počtu členů OVK

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města Jiříkov, konané ve dnech 5. a 6. října 2018;

Na základě § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuji minimální počet členů jednotlivých okrskových volebních komisí

 na 6 členů (slovy šest členů).

 

 

Michal Maják, starosta města Jiříkova