Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volby do zastupitelstva obce, konané ve dnech 05. a 06. října 2018

Na základě ust. § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, počet a sídla volebních okrsků ve městě Jiříkově.

V Jiříkově jsou zřízeny 3 volební okrsky:

  • volební okrsek č. 1 – sídlo: místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č. p. 3, v přízemí vlevo
  • volební okrsek č. 2 – sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680, vchod do volební místnosti z ul. Moskevská
  • volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna -TJ Sokol Filipov, Filipov č. p. 207

Michal Maják, v. r.
starosta města Jiříkova