Restaurátorské práce

Dne 13.4.2018 byli z důvodu provádějících restaurátorských prací odstraněny kříže na sakrálních památkách umístěných u bývalé budovy Ústavu sociální péče na ulici Filipovské, kde bylo také odstraněna část stávajícího oplocení a také kříž na sakrální památce ve Filipově, na křižovatce u tělocvičny Sokola Filipov. Tuto informaci zveřejňujeme, abychom s tímto obeznámili občany a předešli případným spekulacím a hlášením, že došlo k poškození a odcizení částí umístěných na těchto sakrálních památkách.