Starosta města Jiříkov vyhlašuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení pro obsazení pracovního místa strážník Městské policie v Jiříkově.

Předpoklady pro výkon funkce strážníka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obecní policii“):

 • státní občan ČR
 • starší 18 let
 • bezúhonný a spolehlivý dle § 4a a § 4b, zákona o obecní policii
 • zdravotně způsobilý
 • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky města Jiříkov:

 • zbrojní průkaz (výhodou)
 • znalost práce na PC (uživatelská)
 • řidičské oprávnění sk. „B“
 • znalost NJ (výhodou)

Zájemce přiloží k písemné přihlášce:

 • vyplněný dotazník
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřený výpis Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení zájemce (§ 4b zákona o obecní policii)

Platová třída, odpovídající druhu práce:

 • zařazení do 5. platové třídy po nástupu. Po splnění předpokladů strážníka, dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do 6 - 8. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zařazení do platového stupně dle započtených odpracovaných let.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • do 30. dubna 2018 do 12.00 hod. (touto lhůtou je stanoven datum  a hodina,  kdy musí být písemná přihláška doručena na níže uvedenou adresu, nikoliv odeslána zájemcem).

Způsob podání přihlášky:

 • Písemně s označením „Výběrové řízení MP – k rukám starosty města“ nebo osobně přímo starostovi města Jiříkov.

Adresa pro podání přihlášky:

Městský úřad Jiříkov
podatelna
Náměstí 464
407 53 Jiříkov

Dotazníky lze vyzvednout na sekretariátu MěÚ Jiříkov nebo na webových stránkách města Jiříkova – www.jirikov.cz

Kontakt pro případné dotazy:
Miroslav Horák, místostarosta
mobil: 724 149 828
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Michal Maják
starosta města Jiříkova

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (MP-dotaznik.doc)Dotazník (formát DOC) 56 kB
Download this file (MP-dotaznik.pdf)Dotazník (formát PDF) 209 kB
Download this file (veř. výzva MP.pdf)veřejná výzva 343 kB