Starosta města vyhlašuje 20. ročník výtvarné soutěže na téma

  1. Zimní olympiáda
  2. 100. výročí vzniku republiky

Soutěž je rozdělena do třech kategorií

  • I. kat. MŠ – 2. třída
  • II. kat. 3. – 5. třída
  • III. kat. 6. - 9. třída

Výkresy nebo trojrozměrné práce max. do 30 cm odevzdejte nejpozději do 30. 4. 2018