Změna otevírací doby Drobné provozovny od 01.04.2018

Vážení občané Jiříkova, z provozních důvodů bude od 01.04.2018 změněna otevírací doba areálu Drobné provozovny. Od 01.04.2018 nebude areál fungovat v neděli, kdy bude zavřeno. Pro občany Jiříkova nadále zůstává otevřeno ve středu odpoledne a v sobotu.

Otevírací doba:

St:          13,00 – 16,00 zimní čas                13,00 – 18,00 letní čas

So:         8,00 – 12,00

A co lze v DP předat za odpad?

  • Velkoobjemový odpad – odpad, který pro své rozměry nelze umístit do běžné nádoby na komunální odpad a pneumatiky
  • Nebezpečný odpad
  • Biologicky rozložitelný odpad
  • Tříděný odpad
  • Textil
  • Vysloužilý elektroodpad – kompletní
  • Vysloužilé zářivky a úsporné žárovky

Co nelze předávat do DP?

  • Stavební odpad
  • Odpad z autovraků
  • Odpad produkovaný v rámci podnikatelské činnosti

Do Drobné provozovny mohou předávat odpad pouze občané s trvalým bydlištěm na území Jiříkova nebo Filipova.