Novinka v Jiříkově

Komunitní centrum v Jiříkově Vás s radostí informuje o instalaci první veřejné knihovničky u nás ve městě. Knihovnička je umístěna v prostoru autobusové zastávky na náměstí (směr Rumburk) a je plně v provozu od 12. 4. 2018.

Kniha do autobusu či na doma je nekomerční záležitostí, zaměřuje se na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám. Bezplatné půjčování knih, případně časopisů  již funguje v několika zdravotnických zařízeních, veřejných parcích, zastávkách Českých drah a mnohých dalších institucích po celé ČR.

Vše funguje na principu „přečti, vrať, vyměň“. Do knihovničky je dovoleno umístit libovolné knihy podobného charakteru, popřípadě i více jiných knih. Pokud se vám nějaká kniha líbí, můžete si ji odnést a přinést jinou. Knihovnička bude postupně doplňována a obnovována, i vy můžete přispět a knihy přinést přímo do polic, popřípadě do komunitního centra či na městský úřad.

Tímto děkujeme starostovi města panu Majákovi, místostarostovi panu Horákovi a celé městské radě za schválení a podporu při realizaci. Dále děkujeme všem zúčastněným pracovníkům města za instalaci knihovničky a paní Marcele Mikové za údržbu a úklid prostoru zastávky.