Oznámení o provádění prací

Dovolujeme si Vás informovat, že v období od 01.02.2018 do 30.6.2018 bude ve Vaší obci provádět firma Hrdlička spol. sr.o. na zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ následující práce - Vytýčení podzemního zařízení a následné geodetické zaměření sítí.
Tyto nezbytné práce jsou prováděny s ohledem na zajištění spolehlivé a trvale bezpečné dodávky elektřiny. Nebude docházet k žádným výkopovým pracím. Vytyčení je prováděno ekologickými barvami.

Děkujeme Vám za pochopení