Otevřený dopis Rady města Rumburk hejtmanovi a radním Ústeckého kraje

Vážený pane hejtmane, vážení členové Rady Ústeckého kraje,

dovolujeme si vám tímto sdělit, že dne 22. ledna 2018 došlo k přechodu vlastnického práva k jedné (zbývající) akcii minoritního akcionáře na Město Rumburk, čímž se Město Rumburk stalo 100% akcionářem Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. (dále jen „LNaP, a.s.“). Potvrdila se tak slova zástupců města v tom smyslu, že v dané záležitosti nehrozí v případě zájmu Ústeckého kraje žádné nebezpečí.

Město Rumburk, jak jsme Vás vždy a včas otevřeně informovali, ve snaze zabezpečit co nejširší zdravotní péči nejen pro Rumburk, ale i pro celý Šluknovský výběžek v současné době realizuje tendr na prodej akcií LNaP, a.s., přičemž předběžný zájem projevily společnosti Penta Hospitals a Agel. Jejich případné vyjádření zájmu pak očekáváme v souladu s výše uvedeným tendrem v řádu necelých dvou týdnů, do 28. února 2018.

Vážený pane hejtmane, vážení členové Rady Ústeckého kraje,

mrzí nás sice, že se Ústecký kraj do tendru nepřihlásil, ale přesto děláme vše pro zabezpečení plnohodnotné regionální zdravotní péče. Jako důvody neúčasti v tendru ze strany kraje byly uváděny nejasná akcionářská struktura a především údajně nemalé finanční prostředky na zpracování vlastní analýzy - zmapování potřebnosti zdravotní péče ve Šluknovském výběžku, které kraj odmítl vynaložit, pokud nebude výhradně veden jako jediný partner pro jednání. O to více nás však překvapují informace ze strany místních lékařů, že Ústecký kraj připravuje ve spolupráci s městem Varnsdorf částečné rozšíření zdravotní péče v tamější nemocnici.

Velmi nemile nás pak překvapila informace, že od 2. dubna začínáte (Vaše Krajská zdravotní, a.s.) poskytovat zdravotní péči v nemocnici ve Varnsdorfu, kde jste si (Vaše akciová společnost) k tomuto účelu pronajali celé jedno patro, přičemž vedení Krajské zdravotní, a.s. údajně nevylučuje souběh varnsdorfské a rumburské nemocnice v konkurenční a nikoliv doplňkové péči, bez projednání s námi.

Předpokládáme vynaložení značných finančních prostředků, takže očekáváme, že takovýto krok je realizován na základě stejné analýzy potřebnosti péče ve Šluknovském výběžku, jakou bylo argumentováno v případě Lužické nemocnice a polikliniky. Domníváme se, že neuvážené a nepodložené kroky prováděné bez projednání s námi mohou vést k omezení rozsahu a dostupnosti zdravotní péče ve Šluknovském výběžku, jakož i k negativním dopadům na probíhající tendr.

Dovolujeme si vás proto požádat o citlivé zvážení celé záležitosti a zároveň Vás tímto žádáme o poskytnutí analýzy, na základě které je připravována realizace rozšíření zdravotních služeb v našem regionu přímo či nepřímo Ústeckým krajem do Varnsdorfu. Město Rumburk aktivně a za nemalých finančních prostředků v současné době hledá partnera pro zajištění akutní lůžkové péče v regionu a doufáme, že se nám podaří najít řešení, které i do budoucna zajistí alespoň částečně srovnatelnou zdravotní péči o občany Šluknovského výběžku se zdravotní péčí o občany v jiných částech Ústeckého kraje. V případě Vašeho zájmu nám v tomto snažení pomoci jsme jako vždy i nyní kdykoliv připraveni poskytnout Vám potřebné informace s cílem nalézt pro všechny strany a především pro naše občany uspokojivá řešení.

Za Město Rumburk dne 14. 2. 2018

Ing. Jaroslav Sykáček
starosta města

Jiří Pimpara
místostarosta města

Ing. Alois Kittl
místostarosta města