MAS Český sever vyhlásila 22. ledna 2018 Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Třetí výzvu v novém programovém období vyhlásila MAS Český sever v pondělí 22. ledna 2018. Podporu získají projekty, zaměřené na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, sdílení zařízení a zdrojů, horizontální a vertikální spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězů a místních trhů, předávání znalostí a informační akce (s vazbou na Program rozvoje venkova). Vždy se musí jednat o projekty, které budou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2014 – 2020.

Oprávnění žadatelé mohou předkládat své žádosti v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu, Národní 486, a to v období od 22. ledna do 9. března 2018. Celková alokace na podpořené projekty ve třetí výzvě činí 19 mil. Kč.  Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. 5. 2018.

Úplný text výzvy, postup pro vygenerování a zaslání formuláře žádosti o dotaci, všechny vyhlášené fiche (tj. podrobné oblasti podpory), pravidla pro žadatele, další nezbytné dokumenty a pokyny jsou ke stažení na http://www.masceskysever.cz/vyzva-c-3-vyhlasena

Své projektové záměry můžete rovněž bezplatně konzultovat s projektovým manažerem MAS Český sever po předchozím sjednání termínu schůzky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 724 778 296. Pro zájemce o dotaci uspořádáme v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu bezplatný seminář v úterý 6. února 2018 v době od 10 do 12 hodin. Svou případnou účast na semináři nám sdělte, prosím, na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky.

Kancelář MAS Český sever, z. s.,
Varnsdorf, 22. 1. 2018