23. 09. 2018,  dnes má svátek Berta a zítra Jaromír
aktuální počasí -  Déšť, 10°C, 38.6km/h

Přihlásit se

Zpravodajství

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů ve městě Jiříkově pro volby do zastupitelstva obce, konané ve dnech 05. – 06. 10. 2018

Vyhrazuji plochu pro výlep volebních plakátů v Jiříkově pro volby do zastupitelstva obce:

 1. zděný plakátovací válec na ul. Svobodova u č. p. 487 (prodejna potravin) v Jiříkově.
 2. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce 9. května, Svobodova a Tyršova
 3. plakátovací plocha Města Jiříkov u restaurace „Koupaliště“ na ul. Rumburská
 4. plakátovací plocha Města Jiříkov u hřiště TJ Spartak
 5. plakátovací plocha Města Jiříkov ve Filipově, ul. Filipovská u autobusové zastávky „Filipov-kino“.

 Michal Maják, starosta města Jiříkova

Oznámení LNaP - REKONSTRUKCE – PAVILON I

Vážení,
v minulém měsíci byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci Pavilonu I, které měly být dokončeny začátkem měsíce září. Bohužel, úpravy si při realizaci vyžádaly vícepráce, a proto se protáhnou i do dalšího měsíce.

Za komplikace způsobené s prodloužením rekonstrukce se omlouváme.Pevně věříme, že se Vám nová oddělení budou líbit!

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Sobotní úklid v Jiříkově

V sobotu 15.09.2018 proběhla v Jiříkově akce Jiříkováci uklízí Jiříkov v rámci Celosvětového úklidového dne 2018. Cílem této společné akce nebylo jen uklízení odpadu, ale také zvýšení povědomí o situaci na poli odpadů. Tato iniciativa vzešla od spolku Let´s do it (Pojďme do toho), které globální úklid iniciovalo.

V Jiříkově se v sobotu zapojilo 44 dobrovolníků. Uklízeli ti nejmenší, ti větší, dospívající i ti velcí. Dohromady jsme sebrali krásných 640 kg odpadu a 200 kg se podařilo vytřídit.

Jsem ráda, že i Jiříkováci pomohli a zapojili se do největší dobrovolnické akce v historii. Zvláštní poděkování patří panu M.B., který na vlastní náklady zakoupil balení pytlů na odpad a Mgr. Farské, která nás přišla podpořit i s početným týmem ekologického kroužku Základní školy Jiříkov.

Všem, kteří v sobotu dorazili, děkujeme.

View the embedded image gallery online at:
http://www.jirikov.cz/zpravodajstvi#sigProId719dce70d0

 

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva města Jiříkova

Na základě § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji dobu a místo konání voleb:

volby do zastupitelstva města Jiříkova se uskuteční dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 6. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin,

 v těchto volebních okrscích:

Volební okrsek č. 1 – sídlo: místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č. p. 3, v přízemí vlevo - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9. května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Petrova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Londýnská (pouze č. p. 563/3), Čapkova, (pouze č. p. 812) a Náměstí.

Volební okrsek č. 2 – sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680 (vchod do volební místnosti z ul. Moskevská) - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.

Volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna TJ Sokol Filipov, Filipov č. p. 207 - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.

Informace k hlasování

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit dle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. Voličem je státní občan ĆR a státní občan jiného státu (s trvalým pobytem v obci a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Zastoupení voliče jinou osobou není přípustné. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit, nebude mu hlasování umožněno.

Ze závažných důvodů (zejména zdravotních) může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Hlasovat může pouze v územním obvodu volebního okrsku. V tomto případě vyšle volební okrsková komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

Ve volební místnosti po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacího lístku vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Tomu, kdo se neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise volit neumožní. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může byt v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič.

Hlasovací lístky

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Michal Maják, v. r.

starosta města Jiříkova

Pozvánka na 26. zasedání ZM

Starosta města Jiříkov svolává 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 25. září 2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
 5. Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
 7. Různé
 8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
 9. Závěr

zvu k účasti občany města

Michal Maják

starosta města Jiříkov

Nabídka na odkup osobního vozidla Ford Fusion v majetku Města Jiříkov

Město Jiříkov zveřejňuje nabídku na odkoupení služebního vozidla v majetku Města Jiříkov značky Ford Fusion 1,4, za minimální nabídkou cenu za vozidlo ve výši 60 000,- Kč.

Nabídky je možno zasílat poštou nebo doručit osobně na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, podatelna městského úřadu, v uzavřené a označené obálce s textem „NABÍDKA – ODKUP OSOBNÍHO VOZIDLA“, a to do 24.09.2018, do 10:00 hodin.

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, kontaktní údaje a výši nabídkové ceny za vozidlo, která nesmí být nižší než stanovená minimální nabídková cena. Po ukončení lhůty pro podávání nabídek, budou doručené nabídky otevřeny a vyhodnoceny.  Jediné kritérium pro výběr zájemce je nabídková cena. Z došlých nabídek bude vybrán zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou. Se zájemcem, který předloží kompletní nabídku na odkoupení osobního vozidla, včetně nejvyšší nabídkové ceny, bude uzavřena kupní smlouva na vozidlo, kdy při podpisu kupní smlouvy bude prodejce požadovat složení nabídnuté finanční částky v hotovosti do pokladny Městského úřadu Jiříkov. Po podpisu smlouvy a uhrazení celé nabídnuté finanční částky za osobní vozidlo do pokladny Městského úřadu Jiříkov budou dohodnuty další úkony spojené s přepisem  a předáním vozidla.

Prohlídku osobního vozidla je možno si předem dohodnout u pana Jiřího Domanského, velitele Městské policie Jiříkov, tel: 722 092 090.

Základní informace o vozidle:

 • Osobní vozidlo: Ford Fusion
 • Obsah: 1,4  (59 kW)
 • Uvedení do provozu: 10/2008
 • Najeto Km:  142200 Km

Výbava:

Ostatní výbava: 2x klíč k vozidlu, centrální zamykání v klíčku, manuální klimatizace, tažné zařízení, přední okna elektrická, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, mříž zavazadlového prostoru, autorádio.

Jako doplňující informaci je nutno uvést, že se jedná o osobní vozidlo dříve sloužící jako služební vozidlo Městské policie Jiříkov.

View the embedded image gallery online at:
http://www.jirikov.cz/zpravodajstvi#sigProIdb753a02efc

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah").

ZASAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník ověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

 • u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
  • 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
  • 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0, 3 m.
 • u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
  • vedení bez izolace 7 m*
  • izolované veden í 2 m

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při prováděn' zásahu je min. 1,5 m.

 • u vedení velmi vysokého napětí wn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
  • vedení bez izolace 12 m*

Doporučená bezpečná vzdálenost pro ořiblížení se k vodičům wn při provádění zásahu je min. 2 m.

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování , resp. v té době platnému znění energet ického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/ 2000 Sb.. ve znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/ 1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s

 

Informace pro návštěvníky KD

Od 03.09.2018 je klub důchodců opět otevřen dle stanovené provozní doby.

Plánovaná odstávka ČEZ

Plánovaná odstávka el. energie dne 19.09.2018 od 08:00 do 11:00

Jiříkov - Starý Jiříkov

 • Jiráskova - 105,  114/49,  21/9,  22/7,  29/16,  33/19,  34/20,  36,  46/32,  47/33,  51/36,  51/36,  57/40,  578/11,  60/43,  79/69,  800/33,  81/72,  84/73,  91/83,  92/87,  94/85,  995/79
 • Máchova - 115/50,  120/44,  124/40,  134/33,  135/34,  136/35,  137/31,  138/30,  150/22,  151/20,  155/19,  157/17,  158/15,  159,  160/14,  881/18
 • Mánesova - 1002/27,  101/44,  106/38,  1062/29,  133/26,  156,  159/16,  669/24,  685/28,  721/25,  912/42

Bližší informace naleznete na webových stránkách v sekci "Odstávky" www.cezdistribuce.cz nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem, ČEZ Distribuce, a. s.

Miliony dobrovolníků ve 150 zemích vyčistí svět za 24 hodin

Miliony lidí ve 150 zemích se 15. září zapojí do Celosvětového úklidového dne - k řešení globálního problému s odpady přispějí tím, že uklidí silnice, parky, pláže, lesy, řeky…. Tisíce komunit budou fungovat jako jedna „zelená vlna“, která se potáhne od Nového Zélandu po Havaj a zasáhne i Českou republiku.

Cílem celosvětového úklidového dne není jen samotné uklízení, ale posun směrem k lepšímu nakládání s odpady a také zvýšení povědomí jak lokálně, tak celosvětově, o závažnosti situace. A co je ještě důležitější – chceme se zbavit narůstajících problémů s odpady natrvalo tím, že podpoříme a spojíme novou generaci vůdců místních komunit, aby společně našli nová řešení odpadových problémů“, říká Heidi Solba, jedna z lídrů hnutí Let's Do It, které globální úklid iniciovalo.

Let's Do It!

Hnutí Let's Do It (pojďme na to!) se zrodilo v Estonsku v roce 2008, kdy 50 000 lidí vyčistilo celou zemi během pouhých pěti hodin. Od té doby se akční model - jedna země za jeden den - rozšířil po celém světě a vytvořil jedno z nejrychleji rostoucích hnutí v historii. K dnešnímu dni se přes 100 zemí a 20 milionů lidí připojilo k úsilí o uklizení nelegálního odpadu ve svém okolí.

U nás se tento model také osvědčil a úklidy se již pátým rokem konají (tradičně v dubnovém jarním termínu) pod hlavičkou akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko – www.UklidmeCesko.cz. „Od roku 2014 se nám již podařilo aktivně zapojit do úklidů více jak 300 tisíc dobrovolníků, kteří společně uklidili přes 9000 tun odpadů. Podílet se na organizaci Celosvětového úklidového dne vnímáme jako velikou výzvu a věřím, že dobrovolníci z České republiky přispějí velkým dílem k úspěchu této největší dobrovolnické akce v historii lidstva“, dodává Miroslav Kubásek, jeden ze zakladatelů Ukliďme Česko.

Ke zorganizování Celosvětového úklidového dne v České republice spojily neziskové organizace Ukliďme Česko, Trash Hero a Českým svaz ochránců přírody.

Přidejme se také a pojďme přiložit ruku k celosvětovému dílu!


Zajímavá fakta:

 • Téměř polovina plastů, které dnes existují, byla vyrobena za posledních 15 let. (National Geographic, červen 2018)
 • V severním tichomoří v oblasti tzv. Tichomořského odpadkového víru na rozloze 1,6 milionů km² pluje zhruba 79 tisíc tun plastů. (Laurent Lebreton, 2018)
 • Každý rok se do našich oceánů dostává 4,8-12,7 milionu tun plastu z pobřežních oblastí a řek. To znamená 15 pytlů naplněných plastovým odpadem na každý metr všech pláží na světě. Kdyby se všechny tyto odpadky naložily na náklaďáky, obkroužily by zeměkouli 24 krát. (Jemma Jambeck, University of Georgia, 2015)
 • To se také rovná vykládání obsahu jednoho nákladního auta do oceánu každou minutu. Pokud nebude podniknuto žádné opatření, očekává se, že do roku 2030 se tato hodnota zvýší na dvě za minutu a čtyři za minutu do roku 2050. (zpráva nadace Ellen MacArthur, 2016)
 • Ze všech dosud vyrobených plastů bylo recyklováno pouze 9%. (Jemma Jambecková, National Geographic, 2018)
 • Více než 3,5 miliardy lidí nemá přístup k nejzákladnějším službám v oblasti nakládání s odpady (ISWA, Globalizace a nakládání s odpady, 2012)

Odkazy:

Kontakty:

 • Radek Janoušek, Ukliďme Česko z.s., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 176 675
 • Jan Bareš, Trash Hero Czech Republic, z.s., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 608 967 349
 • Kateřina Landová, Český svaz ochránců přírody, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 773 198 015

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Adresa:Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
E-mail:mesto@jirikov.cz
GSM: 602 411 628 - podatelna
TEL: 412 338 111 - podatelna
TEL: 412 337 250 - odbor MHBH
TEL: 412 338 350 - odbor VaŽP
ID datové schránky: 34mbzwf
 pokladní hodinypodatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
© 2006 - 2018 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.