18. 11. 2018,  dnes má svátek Romana a zítra Alžběta
aktuální počasí -  Zataženo, -2°C, 1.6km/h

Přihlásit se

Zpravodajství

Asistenti prevence kriminality - Město Jiříkov

Projekt ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY - MĚSTO JIŘÍKOV je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti dvou asistentů prevence kriminality (APK) v Jiříkově. Projekt přispěje k posílení jejich komunikačním a sociálním dovednostem, jejich sociálnímu začleňování, zvýšení kvalifikace a budoucímu uplatnění na trhu práce.

Více informací v odkazu

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (1811130749-a3horizontal.pdf)1811130749-a3horizontal.pdf???72 kB

Nalezený pes

Město Jiříkov odchytlo dne 02.11.2018 pejska poblíž Dětského domova se školou Jiříkov. Pejsek je v současné době umístěn v záchytném kotci a pokud se nenajde vlastník, bude převezen do některého z útulků pro opuštěná zvířata. Víte –li, kdo je vlastníkem nalezeného zvířete, kontaktujte prosím MP Jiříkov na tel.: 722 092 090 nebo MěÚ Jiříkov, Odbor výstavby a životního prostředí na tel.: 412 338 350. Za jakoukoliv informaci děkujeme.

Nedostatek vody v Jiříkově a Filipově

Vážení obyvatelé,

pokud vám vyschl jediný zdroj pitné vody, prosím nahlašte tuto skutečnost na Město Jiříkov, Odbor výstavby a životního prostředí a to na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 412 338 350.  Vaše informace je pro nás velmi užitečná a pomůže nám zmapovat nejvíce postižené oblasti a pracovat na řešení.

V novodobé historii Jiříkova byly poprvé napadeny volby

Krajský soud v Ústí nad Labem dne 17.10.2018 obdržel návrh na neplatnost hlasování a neplatnost kandidáta v rámci voleb do Zastupitelstva města Jiříkov, konaných  ve dnech 5. a 6. října 2018, od Spolku přátel Jiříkova a Filipova, z.s. Dne 18.10.2018 byl návrh ve věcech volebních odmítnut z procesních chyb.

Spolek se domáhal vyslovení neplatnosti voleb z důvodu, že u kandidátů na pozici 14. a 15. za volební subjekt „NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA“ není uvedena poznámka „navržen za STAN“, ale mají uvedeno nezávislí kandidáti. Ti, kteří si říkají Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z.s., dle mého „NEPŘÁTELÉ“, se špatně podívali na tuto kandidátní listinu, protože NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA kandidovali za sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů. Takže na kandidátní listině museli být uvedeni i nezávislí kandidáti.

Za „NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA“ jsem kandidoval již popáté, potřetí za sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů, takže i v předcházejících kandidátkách byl alespoň jeden nezávislí kandidát a nikdy volby v Jiříkově nebyly napadeny. Asi někoho zájem, ovšem ten se moc v legislativě nevyzná, když napadení voleb nepodá dle volebního zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů. První chyba byla, že napadení voleb podal Spolek přátel Jiříkova a Filipova , z.s. a ne volební strana Spolek přátel Jiříkova a Filipova (bez z.s.), včetně uvedených údajů, jako je IČ a adresa sídla. Druhou chybou bylo, že podání podal jednatel Spolku a ne volební zmocněnec volební strany.


Usnesení 40 A 24/2018 - Krajský soud v Ústí n/L

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D., a soudců Mgr. Václava Trajera a Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse ve věci navrhovatele: Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s. , IČ: 011 70 929 se sídlem Tylova 1056/4, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, okres Děčín, a účastníka řízení: Městský úřad Jiříkov , se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, okres Děčín, v řízení o návrhu na neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta v rámci voleb do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, takto: Návrh se odmítá . Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: Navrhovatel se svým ná ...


Michal Maják

Usnesení 40 A 24/2018 - Krajský soud v Ústí n/L

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D., a soudců Mgr. Václava Trajera a Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse ve věci navrhovatele:

Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s., IČ: 011 70 929 se sídlem Tylova 1056/4, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, okres Děčín,

a účastníka řízení: Městský úřad Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, okres Děčín,

v řízení o návrhu na neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta v rámci voleb do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018,

takto:

 1. Návrh se odmítá.
 2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem domáhal vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti volby kandidáta v rámci voleb do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 s tím, že dva kandidáti uvedení pod čísly 14 a 15 volební strany „NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA“ na volebním lístku nemají u sebe poznámku „navržen STAN“, čímž mělo dle navrhovatele dojít k obelhání voličů.

Před vlastním meritorním projednáním návrhu se soud předně zabýval otázkou, zda navrhovateli svědčí aktivní legitimace k podání předmětného návrhu.

Podle ust. § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), podle jehož ust. § 60 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva.

V daném případě soud zjistil z oficiálního webového portálu www.volby.cz, že ve volbách do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 kandidovaly následující volební strany: NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA, Komunistická strana Čech a Moravy, Spolek přátel Jiříkova a Filipova, Občanská demokratická strana, Aktivní Jiříkov a Občané pro město.

Spolek s názvem, který je uveden v podaném návrhu, tj. Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.,     v tomto seznamu registrovaných volebních stran pro volby do Zastupitelstva města Jiříkov konané ve dnech 5. a 6. října 2018 není uveden. Je sice pravdou, že v předmětných volbách kandidovala volební strana s názvem: „Spolek přátel Jiříkova a Filipova“, nicméně tuto volební stranu nelze zaměňovat se spolkem s názvem „Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.“, jelikož z pohledu volebního práva se jedná o dva zcela odlišné subjekty. V předmětné věci by dozajisté mohla volební strana s názvem: „Spolek přátel Jiříkova a Filipova“ podat volební stížnost, a to skrze svého volebního zmocněnce, neboť by této volební straně ve smyslu ust. § 60 odst. 1 volebního zákona v návaznosti na ust. § 90 odst. 1 s. ř. s. svědčila aktivní legitimace, nicméně      v daném případě soud neměl žádných pochyb o tom, že předmětný návrh tato volební strana nepodala. Při učinění tohoto závěru soud vycházel ze skutečnosti, že předmětný návrh podal spolek s názvem: „Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.“, čemuž plně koresponduje skutečnost, že v návrhu je uveden jako navrhovatel právě a jen tento spolek, argumentace je činěna výlučně jménem spolku a návrh za spolek podepsal jeho tajemník Jindřich Kopecký, který ke svému podpisu současně připojil razítko spolku obsahující též IČ, které volební strana s názvem:

„Spolek přátel Jiříkova a Filipova“, jež není právnickou osobou, mít nemůže. Rovněž na obálce,  v níž byl soudu zaslán daný návrh, je jako odesílatel uveden „Spolek přátel Jiříkova a Filipova, Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov“. Údaje o spolku uvedené v návrhu dle zjištění soudu přitom zcela odpovídají údajům obsaženým ve spolkovém rejstříku, který je veřejně dostupný na oficiálním webovém portálu www.or.justice.cz.

Spolku s názvem: „Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.“ ovšem ve smyslu ust. § 60 odst. 1 volebního zákona v návaznosti na ust. § 90 odst. 1 s. ř. s. nesvědčí aktivní legitimace k podání návrhu ve věci voleb do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, jelikož se nejedná o subjekt, který by byl uveden v taxativním výčtu aktivně legitimovaných navrhovatelů v ust. §  60  odst.  1  volebního  zákona  či  ust.  §  90  odst.  1  s.  ř.  s.  Soud  opětovně  směrem k navrhovateli uvádí, že aktivní legitimace navrhovateli k podání předmětného návrhu mu nesvědčila ani z postavení volební strany, jelikož subjekt „Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.“ jednající skrze svého tajemníka nebyl volební stranou v předmětných volbách. Navrhovatel by měl mít na paměti, že aktivní legitimace k podání návrhu ve věci voleb svědčí pouze volební straně (srov. § 60 odst. 1 volebního zákona), a nikoliv zapsanému spolku, byť volební strana, která není registrovanou politickou stranou či politickým hnutím, má totožný název jako zapsaný spolek. V rámci tohoto návrhu ve věci voleb pak volební strana jedná volebním zmocněncem,     a nikoli prostřednictvím statutárního orgánu spolku. Volební stranou může být pouze politická strana či politické hnutí nebo politické sdružení, které však nemá formu právnické osoby, což zapsaný spolek vždy má.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl návrh podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Za skutkového a právního stavu, jak byl předestřen shora, soudu nezbylo nic jiného než konstatovat, že předmětný návrh nemohl podat navrhovatel, tj. Spolek přátel Jiříkova a Filipova,
z. s., a proto tento návrh soud v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve výroku usnesení ad I. odmítl, neboť byl podán k tomu zjevně neoprávněnou osobou.

Ve výroku usnesení ad II. soud rozhodl, že žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, což má oporu v ust. § 93 odst. 4 s. ř. s., které stanovuje, že v soudnictví ve věcech volebních takové právo účastníkům nepřísluší.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou podle ust. § 104 odst. 1 s. ř. s. věta před středníkem opravné prostředky přípustné.

Usnesení nabývá právní moci podle ust. § 93 odst. 5 s. ř. s. dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

Ústí nad Labem dne 18. října 2018

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v.r.
předsedkyně senátu

Výzva MŮJ KLUB 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 8. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018.

Pro zjednodušení a zrychlení administrace této Výzvy doporučujeme žadatelům, aby pro stanovení požadované výše dotace použili KALKULAČKU MŮJKLUB, která slouží k výpočtu maximální výše dotace na základě údajů o členské základně žadatele o dotaci.

Výzva MŮJ KLUB 2019

Přílohy Výzvy:

MŮJ KLUB - Příloha č. 1_Rozpočet.xlsx
MŮJ KLUB - Příloha č. 2_Avízo vratky

 

Konzultace:

Infolinka MŮJ KLUB: 234 812 711 (bude spuštěna 3. 10. 2018)

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah").

ZASAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník ověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

 • u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
  • 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
  • 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0, 3 m.
 • u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
  • vedení bez izolace 7 m*
  • izolované veden í 2 m

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při prováděn' zásahu je min. 1,5 m.

 • u vedení velmi vysokého napětí wn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
  • vedení bez izolace 12 m*

Doporučená bezpečná vzdálenost pro ořiblížení se k vodičům wn při provádění zásahu je min. 2 m.

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování , resp. v té době platnému znění energet ického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/ 2000 Sb.. ve znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/ 1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s

 

Nedostatek vody ve studních

Vzhledem k možnému nedostatku vody ve vodních zdrojích uvádíme náhradní zdroje užitkové vody. V případě akutního nedostatku pitné vody kontaktujte prosím odbor výstavby a životního prostředí na tel. 412 338 350.

 mach 2f894
Jiříkov
Studánka v ul. Máchova – vodu prosím odebírejte pomocí vlastního zařízení (kbelík) a pouze v nutném množství.
fil d5be8
Filipov
Ve Filipově je možné využít veřejnou studnu na prostranství vedle autobusové zastávky Filipov Kino. K zajištění správné funkce vodní pumpy je nutné ji nejprve zalít vodou (viz. foto).
vyschlé koryto, ilustrační foto - zdroj: internet

Zákaz odběru povrchových vod

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí posoudil skutečnosti, na které dne 05.06.2018 upozornil dopisem správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, Chomutov 430 03, dále po posouzení stavu vodních toků, v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody) ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 31.07.2018 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely, z těchto vodních toků a jejich přítoků:

 • Mandava IDVT 10100261 v územním obvodu města Rumburk
 • Mandava IDVT 10100261 v územním obvodu obce Staré Křečany
 • Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územním obvodu města Jiříkov
 • Křinice IDVT 10100311 v územním obvodu města Krásná Lípa po ř. km 14,003 (mostek v k. ú. Kyjov u odbočky na Dlouhý Důl)
 • Brtnický potok IDVT 10101782 v územním obvodu obce Staré Křečany

a to pro účely: mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

podrobněji na úřední desce města

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Adresa:Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
E-mail:mesto@jirikov.cz
GSM: 602 411 628 - podatelna
TEL: 412 338 111 - podatelna
TEL: 412 337 250 - odbor MHBH
TEL: 412 338 350 - odbor VaŽP
ID datové schránky: 34mbzwf
 pokladní hodinypodatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
© 2006 - 2018 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.