stav ke dni 22.02.2019
 
   
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací Kategorie
20.2.2019
20.3.2019
Výroční zpráva za rok 2018 Různé
19.2.2019
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova Zastupitelstvo města Jiříkov
12.2.2019
12.3.2019
Veřejná vyhláška - Statutární město Přerov MMPr/032493/2019 Veřejné vyhlášky
12.2.2019
28.2.2019
Zrušení zákazu odběru povrchových vod Mandava,Křinice, Jiříkovský potok a Brtnický potok - Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad OŽP/5413-19/lat Různé
6.2.2019
6.5.2019
Nabídka nepronajatých pozemků - SPÚ Majetkové záležitosti města
10.1.2019
31.5.2019
Oznámení - provádění stavby kabelového vedení NN (Filipov) Různé
10.1.2019
bez sejmutí
Zápis a usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova Zastupitelstvo města Jiříkov
3.1.2019
31.12.2019
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na rok 2019 Rozpočet PO
3.1.2019
31.12.2019
EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na roky 2020 - 2021 Střednědobý výhled rozpočtu PO
3.1.2019
31.12.2019
EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 - 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města
3.1.2019
31.12.2019
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2019 Rozpočtové provizorium města
27.12.2018
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova Zastupitelstvo města Jiříkov
21.11.2018
21.11.2021
Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s. Veřejnoprávní smlouvy
21.11.2018
21.11.2021
Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s. Veřejnoprávní smlouvy
24.10.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 555-2018 Majetkové záležitosti města
24.10.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 553-2018 Majetkové záležitosti města
10.10.2018
10.10.2021
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s. Veřejnoprávní smlouvy
10.10.2018
10.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s. Veřejnoprávní smlouvy
30.7.2018
bez sejmutí
Opatření obecné povahy - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 31.07.2018 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely - Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územním obvodu města Jiříkov.

OŽP/29312-18/3707-12/lat Veřejné vyhlášky
5.6.2018
5.6.2021
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s. Veřejnoprávní smlouvy
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava