členové zastupitelstva města Jiříkov

Maják Michal
starosta
Horák Miroslav
místostarosta
Mgr. Pokorák Josef
radní
Ing. Jurajda Jindřich
radní
Mgr. Bc. Šamša Vladimír
radní

Mgr. Michal Mrázek
zastupitel

Horáková Milena
zastupitelka
Dufek Petr
zastupitel

Wittgruber Petr
zastupitel
Dvořák Jan
zastupitel

Ing. Hase Roland
zastupitel
Pernica Ondřej
zastupitel
Havlůj Vlastimil
zastupitel
Kolompár Gejza
zastupitel
Bc. Farská Dagmar
zastupitelka

jméno, příjmení, titul(y)
funkce
jednací řád Zastupitelstva města ke stažení

Výbory zastupitelstva města

Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem obce, tomu také odpovídá za svoji činnost. Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů.

Kontrolní výbor

 • Mgr. Michal Mrázek, předseda
 • Jaroslav Vöröš, člen
 • Zdeněk Kužel, člen
 • Bc. Dagmar Farská, člen
 • Daniel Wenzel, člen
 • Mgr. Jiří Semerád, tajemník

Finanční výbor

 • Ing. Roland Hase, předseda
 • Naděžda Stožická, člen
 • Josef Hodonský, člen
 • Ondřej Pernica, člen
 • Mgr. Vladimír Matička, člen
 • Bc. Jitka Schovancová, tajemnice

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Severočeské město Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku. Leží bezprostředně na hranici SRN a sousedí s městy Friedersdorf, Ebersbach a Neugersdorf, což prospívá příhraniční turistice. Jiříkov byl znám a zapsán do podvědomí jako kamionový přechod, který je v současnosti odkloněn na hraniční přechod v Rumburku. Přes Jiříkov vedla již ve středověku obchodní cesta do Budišína. Zachována je i v dnešní době, kdy byla v rámci vstupu do EU otevřena jako staro-nový hraniční přechod do Ebersbachu...
© 2006 - 2018 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.

Přihlášení