Rada města Jiříkov

Maják Michal
starosta
Horák Miroslav
místostarosta
Mgr. Pokorák Josef
radní
Ing. Jurajda Jindřich
radní
Mgr. Bc. Šamša Vladimír
radní
komise občanských záležitostí
 • paní Milena Horáková
 • pan Aleš Kašpar
 • pan Mgr. Josef Pokorák
 • paní Jana Podzimková Dis.
 • paní Jana Pokorná
 • paní Mgr. Renáta Hegnerová
komise výstavby a životního prostředí
 • pan Petr Dufek
 • pan David Bártl
 • pan Miroslav Malý
 • pan Jan Horák
 • pan Vlastimil Havlůj
 • pan Marek Sladký
 • pan Miroslav Vachta
komise místního a bytového hospodářství
 • pan Rudolf Mark
 • pan Mgr. František Bílý
 • paní Mgr. Eva Lachmanová
 • pan Jan Dvořák
 • pan Oldřich Bořecký
redakční rada Jiříkovských novin
 • pan Ing. Jindřich Jurajda
 • pan Mgr. Josef Pokorák
 • paní Mgr. Renáta Hegnerová