Životní situace

Životní situace představují souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím úřadu. Dozvíte se v nich, kam zajít, co si vzít s sebou a jaké jsou poplatky. Situace jsou rozděleny dle jednotlivých odborů, na kterých se vyřizují. Najdete zde, jak postupovat při řešení dané problematiky. Další informace naleznete na Portálu veřejné správy v sekci Životní situace.

Vedení

Jde o právo každého obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi v zájmu veřejného nebo jiného společného zájmu, který patří do působnosti MěÚ Šluknov. Petici může podat jednotlivec, nebo petiční výbor. V případě petičního výboru je oprávněn jednat ten, kdo je jmenovaný petičním výborem. Petice musí splňovat ustanovení zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním v platném znění. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů. Nesmí popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, atd.

Vedení

Podáním stížnosti se domáhá fyzická nebo právnická osoba ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo k jejich porušení nebo ohrožení činností. Stížnost může být podána písemně, elektronicky na e-mail podatelny nebo do datové schránky.

Vedení

Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Podle tohoto zákona může o informaci požádat každá fyzická osoba nebo právnická osoba. Žádost lez doručit či zaslat písemně na adresu podatelny Městského úřadu Jiříkov. Žádost lze též zaslat elektronicky na e-mail podatelny (se zaručeným elektronickým podpisem), nebo do datové schránky.

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Severočeské město Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku. Leží bezprostředně na hranici SRN a sousedí s městy Friedersdorf, Ebersbach a Neugersdorf, což prospívá příhraniční turistice. Jiříkov byl znám a zapsán do podvědomí jako kamionový přechod, který je v současnosti odkloněn na hraniční přechod v Rumburku. Přes Jiříkov vedla již ve středověku obchodní cesta do Budišína. Zachována je i v dnešní době, kdy byla v rámci vstupu do EU otevřena jako staro-nový hraniční přechod do Ebersbachu...
využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.
© 2006 - 2018 Město Jiříkov | web 4beta