Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. ...

Jde o právo každého obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi v zájmu veřejného nebo jiného společného zájmu, který patří do působnosti MěÚ Šluknov. Petici může podat jednotlivec, nebo petiční výbor. V případě petičního výboru je oprávněn jednat ten, kdo je jmenovaný petičním výborem. Petice musí splňovat ustanovení zákona...

Podáním stížnosti se domáhá fyzická nebo právnická osoba ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo k jejich porušení nebo ohrožení činností. Stížnost může být podána písemně, elektronicky na e-mail podatelny nebo do datové schránky. ...

Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Podle tohoto zákona může o informaci požádat každá fyzická osoba nebo právnická osoba. Žádost lez doručit či zaslat písemně na adresu podatelny Městského úřadu Jiříkov. Žádost lze též zaslat elektronicky na e-mail podatelny (se zaručeným elektronick...

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Severočeské město Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku. Leží bezprostředně na hranici SRN a sousedí s městy Friedersdorf, Ebersbach a Neugersdorf, což prospívá příhraniční turistice. Jiříkov byl znám a zapsán do podvědomí jako kamionový přechod, který je v současnosti odkloněn na hraniční přechod v Rumburku. Přes Jiříkov vedla již ve středověku obchodní cesta do Budišína. Zachována je i v dnešní době, kdy byla v rámci vstupu do EU otevřena jako staro-nový hraniční přechod do Ebersbachu...
© 2006 - 2018 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.

Přihlášení