Elektronická úřední deska Město Jiříkov stav ke dni 21.08.2018
 

Různé

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
13.8.2018 12.9.2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
UZSVM/U/13060/2018-HMSO
13.8.2018 12.9.2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
UZSVM/U/13067/2018-HMSO
1.8.2018 2.11.2018 Nepronajaté pozemky - Státní pozemkový úřad
SPU 343248/2018
12.6.2018 12.9.2018 Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 z.č. 503/2012 Sb.
SPU 265714/2018/508100/Kři
23.7.2014
bez sejmutí
Prohlášení správce daně
MP/2014/Do
 

Majetkové záležitosti města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
3.7.2018
bez sejmutí
Záměr pronájmu pozemků - 1670/2018
3.7.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje - GOP č. 1512-95/2017
8.6.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje - st.p.č. 435/2 a p.p.č.3909/5
8.6.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje - p.p.č. 4840/1
12.3.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje - 460-2018
12.3.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje - 459-2018
23.3.2017
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí - č.p. 839 a zemědělská stavba bez č.p./č.e. (býv. OBNOVA)
 

Výběrová řízení

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
17.8.2018 1.9.2018 Byt 1+1 (34,10 m2), Jiříkov, 9. května 822
JirikovD/2581/2018
1.8.2018 3.9.2018 byt 1+KK(44,05m2), 9. května 900 (byt č.1)
JirikovD/2401/2018
 

Zastupitelstvo města Jiříkov

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
11.7.2018
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
 

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
30.7.2018
bez sejmutí
Opatření obecné povahy - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 31.07.2018 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely - Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územním obvodu města Jiříkov.


OŽP/29312-18/3707-12/lat
 

Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
5.6.2018 5.6.2021 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
9.5.2018 9.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
9.5.2018 9.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4 -2018 - SK VIKTORIE, z.s., Jiříkov
7.5.2018 7.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3 -2018 - ARTE MUSICA zapsaný spolek, Jiříkov
22.11.2017 22.11.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9 -2017 - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
14.6.2017 14.6.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
8.3.2017 8.3.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 - TJ Spartak Jiříkov
24.6.2016 24.6.2019 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
30.3.2016 30.3.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
20.10.2015 20.10.2018 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2015 - TJ Spartak Jiříkov
 

Finanční záležitosti

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
23.7.2018
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 11/2018
11.7.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 8/2018, č. 9/2018 a č. 10/2018
4.6.2018 31.12.2018 Informace o zveřejnění Závěrečného účtu roku 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2017
30.5.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2018, č. 6/2018 a č. 7/2018
25.4.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2018 a č. 4/2018
22.3.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1/2018 a č. 2/2018
5.1.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na rok 2018
22.12.2017 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na roky 2019 - 2020
22.12.2017 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu města Jiříkova na roky 2019 - 2020
22.12.2017 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu města Jiříkova na rok 2018
 

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
6.8.2018 3.10.2018 Siváková Markéta - ExÚ Litoměřice
124 EX 6617/07-684
 

Komunální volby 2018

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
20.8.2018 6.10.2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volby do zastupitelstva obce, konané ve dnech 05. a 06. října 2018
JirikovD/2605/2018
17.8.2018 6.10.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby za zastupitelstva Města Jiříkova, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
15.8.2018 21.8.2018 Oznámení o termínu losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku - Volby do zastupitelstev obcí
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava