Elektronická úřední deska Město Jiříkov stav ke dni 16.12.2018
 

Různé

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
20.12.2018 23.1.2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/119/ŠL/2018 a jeho podmínkách
UZSVM/U/20970/2018-HMSO
6.12.2018 8.1.2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/103/ŠL/2018 a jeho podmínkách
ZSVM/U/19011/2018-HMSO
3.10.2018 3.1.2019 Nabídka nepronajatých pozemků - SPÚ
SPU 432532/2018
19.9.2018 19.12.2018 Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 z.č. 503/2012 Sb.
SPU 343248/2018
7.9.2018 31.12.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
23.7.2014
bez sejmutí
Prohlášení správce daně
MP/2014/Do
 

Majetkové záležitosti města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
24.10.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 555-2018
24.10.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitosti 554-2018
24.10.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 553-2018
23.3.2017
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí - č.p. 839 a zemědělská stavba bez č.p./č.e. (býv. OBNOVA)
 

Zastupitelstvo města Jiříkov

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
28.11.2018
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
9.11.2018
bez sejmutí
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
5.10.2018
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
 

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
30.7.2018
bez sejmutí
Opatření obecné povahy - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 31.07.2018 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely - Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územním obvodu města Jiříkov.


OŽP/29312-18/3707-12/lat
 

Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
21.11.2018 21.11.2021 Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
21.11.2018 21.11.2021 Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
10.10.2018 10.10.2021 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
10.10.2018 10.10.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
5.6.2018 5.6.2021 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
9.5.2018 9.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
9.5.2018 9.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4 -2018 - SK VIKTORIE, z.s., Jiříkov
7.5.2018 7.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3 -2018 - ARTE MUSICA zapsaný spolek, Jiříkov
22.11.2017 22.11.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9 -2017 - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
14.6.2017 14.6.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
8.3.2017 8.3.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 - TJ Spartak Jiříkov
24.6.2016 24.6.2019 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
30.3.2016 30.3.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
 

Finanční záležitosti

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
21.11.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 17/2018, č. 18/2018 a č. 19/2018
24.10.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 16/2018
10.10.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 14/2018 a č. 15/2018
25.9.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 12/2018 a č. 13/2018
23.7.2018
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 11/2018
11.7.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 8/2018, č. 9/2018 a č. 10/2018
4.6.2018 31.12.2018 Informace o zveřejnění Závěrečného účtu roku 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2017
30.5.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2018, č. 6/2018 a č. 7/2018
25.4.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2018 a č. 4/2018
22.3.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1/2018 a č. 2/2018
5.1.2018 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na rok 2018
22.12.2017 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na roky 2019 - 2020
22.12.2017 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu města Jiříkova na roky 2019 - 2020
22.12.2017 31.12.2018 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu města Jiříkova na rok 2018
 

Komunální volby 2018

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
6.10.2018
bez sejmutí
Zápis o výsledu voleb do zastupitelstva obce
 

Střednědobý výhled rozpočtu města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
21.11.2018
bez sejmutí
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 Města Jiříkov
 

Rozpočtové provizorium města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
23.11.2018
bez sejmutí
Návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2019
 

Střednědobý výhled rozpočtu PO

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
21.11.2018
bez sejmutí
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov na roky 2020 - 2021
21.11.2018
bez sejmutí
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Domov srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov na roky 2020 - 2021
21.11.2018
bez sejmutí
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov na roky 2020 - 2021
 

Rozpočet PO

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
21.11.2018
bez sejmutí
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov na rok 2019
21.11.2018
bez sejmutí
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov na rok 2019
21.11.2018
bez sejmutí
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov na rok 2019
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava