O SVATÉM JIŘÍ

Sv. Jiří se stal jedním z nejpopulárnějších svatých. O jeho životě je známo velice málo. Jistotou je, že zemřel mučednickou smrtí pravděpodobně na začátku 4. století za vlády císaře Diokleciána. O to více legend je o něm vyprávěno. Nejznámější je příběh, ve kterém osvobodil princeznu z moci draka. Úplný cyklus svatojiřské legendy o 45 výjevech se zachoval ve výzdobě jedné z místností gotického paláce hradu v Jindřichově Hradci. Sv. Jiří je uctíván jako voják, který šel pro víru v Krista na smrt. Je proto patronem rytířů, vojáků, jezdců. Obvykle je zobrazován jako rytíř bojující s drakem. K jeho atributům patří stříbrný štít s červeným heroldským křížem. Je zobrazován s bílou korouhví s červeným křížem, či je křížem ozdoben na prsou stříbrného brnění.

O HISTORICKÉM ZNAKU MĚSTA

V červeném štítě se zlatým zúženým lemem, na skalnaté patě přirozené barvy, doleva se vzpínající stříbrný kůň se zlatým uzděním a pokrývkou ze lví kůže. Na koni jezdec v kyrysu, suknici a rukavicích, vše stříbrné, v červených nohavicích a modrém plášti, na hlavě zlatě korunovanou stříbrnou římskou přilbu s klenotem vynikající stříbrné orlice, držící dřevec přirozené barvy vražený do tlamy zeleného čtyřnohého draka, ležícího na zádech pod koněm. Na štítě stříbrná zděná koruna s pěti stínkami.

Popis znaku stanovený Podvýborem pro heraldiku a vexilologii PSPČR 7. 9. 2005: V červeném štítě s úzkým zlatým lemem na doleva obráceném stříbrném koni se zlatým uzděním svatý Jiří ve stříbrném šatě s modrým pláštěm, s přilbou na hlavě, probodávající kopím zeleného draka ležícího pod koněm na půdě přirozené barvy.

znak města z roku 1914

VLAJKA

List tvoří čtyři vodorovné pruhy, žlutý, bílý, červený a žlutý, v poměru 1 : 3 : 3 : 1. Žluté pruhy mají oporu v lemu, červený pruh má barvu štítu a bílý pruh je inspirován tinkturou koně a postavy sv. Jiří.

Variatní vlajka – List tvoří čtyři vodorovné pruhy, žlutý, bílý, červený a žlutý, v poměru 1 : 3 : 3 : 1. V žerďové polovině listu znak - v červeném štítě se žlutým zúženým lemem, na přirozené skalnaté půdě postava sv. Jiří v modrém plášti, červených nohavicích, bílé suknici, kyrysu, rukavicích a se žlutě korunovanou římskou přilbou s klenotem vynikající bílé orlice,  sedící na bílém doleva vzepjatém koni se žlutou pokrývkou ze lví kůže a uzděním, držící žlutý dřevec vražený do tlamy zeleného čtyřnohého draka, ležícího na zádech pod koněm. Na štítě bílá zděná koruna s pěti stínkami.

vlajka města
vlajka města
Variatní vlajka
variantní vlajka města

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Severočeské město Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku. Leží bezprostředně na hranici SRN a sousedí s městy Friedersdorf, Ebersbach a Neugersdorf, což prospívá příhraniční turistice. Jiříkov byl znám a zapsán do podvědomí jako kamionový přechod, který je v současnosti odkloněn na hraniční přechod v Rumburku. Přes Jiříkov vedla již ve středověku obchodní cesta do Budišína. Zachována je i v dnešní době, kdy byla v rámci vstupu do EU otevřena jako staro-nový hraniční přechod do Ebersbachu...
© 2006 - 2018 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.

Přihlášení