Městský úřad Jiříkov

  • kontaktní adresa: Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
  • IČO: 00261424
  • webové stránky: www.jirikov.cz, www.mestojirikov.cz, www.jirikov.eu
  • telefon - podatelna: +420 412 338 111, GSM brána: +420 602 411 628
  • ID datové schránky: 34mbzwf
  • e-mail elektronické podatelny: mesto@jirikov.cz
vedení
příjmení, jméno, titul e-mail pozice telefon mobil kl.
Maják Michal starosta@jirikov.cz starosta města Jiříkov 412 338 150 724 155 395 21
Horák Miroslav mistostarosta@jirikov.cz místostarosta města Jiříkov   724 149 828  
Ing. Hompora Jozef tajemnik@jirikov.cz tajemník úřadu 412 338 111 724 149 962 26
odbor místního a bytového hospodářství
příjmení, jméno, titul e-mail pozice telefon mobil kl.
Bc. Stredák Petr stredak.p@jirikov.cz vedoucí odboru místního a bytového hospodářství 412 337 250 724 155 397 25
Mrázková Jaroslava mrazkova.j@jirikov.cz referent bytového a nebytového fondu 412 337 250   39
Hase Martin   vedoucí VPP   721 327 522  
odbor vnitřní správy
příjmení, jméno, titul e-mail pozice telefon mobil kl.
Mgr. Semerád Jiří semerad.j@jirikov.cz vedoucí odboru vnitřní správy 412 338 111 724 929 542 27
Petra Kissová kissova.p@jirikov.cz referent odboru vnitřní správy 412 338 111   29
Škvorová Jana skvorova.j@jirikov.cz referent sociálních věcí a kultury 412 338 111 778 404 381 22
Gavlík Michal gavlik.m@jirikov.cz referent vnitřní správy, správa IT, webmaster 412 338 111 776 477 168 37
Fojtová Šárka fojtova.s@jirikov.cz sekretariát, podatelna 412 338 111   41
odbor výstavby a životního prostředí
příjmení, jméno, titul e-mail pozice telefon mobil kl.
Sabo Miroslav sabo.m@jirikov.cz vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 412 338 350 778 754 501 33
Havlová Hana havlova.h@jirikov.cz referent výstavby a majetkové agendy 412 338 350 724 606 186 32
Bc. Lacheová Lucie, DiS. lacheova.l@jirikov.cz referent odboru výstavby a životního prostředí 412 338 350 724 606 186 32

Ing. Lipská Lucie

lipska.l@jirikov.cz referent správy poplatků za komunální odpad 412 338 350   34
Heřmánek Michal hermanek.m@jirikov.cz referent odboru výstavby a životního prostředí 412 338 350   34
ekonomický odbor
příjmení, jméno, titul e-mail pozice telefon mobil kl.
Ing. Schovancová Jitka schovancova.j@jirikov.cz vedoucí ekonomického odboru 412 338 111 602 411 197 31
Zemanová Kamila zemanova.k@jirikov.cz finanční účetní 412 338 111   24
Skramouská Jana skramouska.j@jirikov.cz referent ekonomického odboru 412 338 111   23
Bc. Abramcová Martina, DiS. abramcova.m@jirikov.cz referent personální a platové agendy 412 338 111   28

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Severočeské město Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku. Leží bezprostředně na hranici SRN a sousedí s městy Friedersdorf, Ebersbach a Neugersdorf, což prospívá příhraniční turistice. Jiříkov byl znám a zapsán do podvědomí jako kamionový přechod, který je v současnosti odkloněn na hraniční přechod v Rumburku. Přes Jiříkov vedla již ve středověku obchodní cesta do Budišína. Zachována je i v dnešní době, kdy byla v rámci vstupu do EU otevřena jako staro-nový hraniční přechod do Ebersbachu...
© 2006 - 2018 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.

Přihlášení