Měsíc náborů září 2017 - Jiříkov

V malém městečku na severu Čech při hranicích s Německem se konala 13. září 2017 první náborová akce v rámci projektu FAČR „Září 2017-měsíc náborů a Můj první gól“ v Ústeckém kraji.

Klub Spartak Jiříkov slaví v letošním roce 70 let od vzniku fotbalu v tomto východním koutu Ústeckého kraje. Fotbalový oddíl měl před 5 lety jen jedno mládežnické družstvo s cca 15 dětmi. Dnes má klub v soutěžích 3 mládežnické týmy od přípravky až po mladší žáky zhruba s cca sedmdesátkou dětí a tým dospělých hrající I. B třídu Ústeckého KFS. Do budoucna mají domácí funkcionáři zájem postupně rozšířit svou základnu o družstva ve všech mládežnických věkových kategorií. Již před rokem se zde uskutečnila podporovaná náborová akce a funkcionářům se dle jejich slov podařilo i díky podporovanému náboru bez problémů vytvořit družstva minipřípravky a mladší přípravky.

Zástupci fotbalového klubu si velmi pochvalují spolupráci s městským úřadem i místní základní školou. Děti ze školy mají možnost při některých hodinách tělocviku využívat místní fotbalové hřiště s kvalitním travnatým povrchem. V zimním období pak fotbalisté zase na oplátku využívají tělocvičnu základní školy.

Náborovou akci pro děti z 1. až 3. třídy místní základní školy a dětí ze dvou mateřských školek ve věku 4 až 9 let připravili místní fotbaloví nadšenci v čele s předsedou oddílu kopané Vladimírem Škvorem a trenérem klubu a zároveň i pedagogem místní základní školy Janem Kolářem. Ti pro více než stovku dětí připravili 8 stanovišť, na kterých si děti za asistence mládežnických trenérů a hráčů A-týmu dospělých místního klubu vyzkoušely své pohybové schopnosti i technické dovednosti. Pořadatelům za jejich skvěle připravenou akci byla odměnou radost a nadšení sportujících dětí. Bohužel akci v závěru narušil vydatný déšť a tak byla o cca půlhodinku zkrácena, ale o to více času bylo na předávání odměn dětem za jejich snahu při  sportování na jednotlivých stanovištích. Děti dostaly pod místní malou tribunkou, kde se schovaly před deštěm, od organizátorů a grassroots trenéra mládeže v Ústeckém KFS Jana Štefka medaili, náramek s fotbalovou tématikou, nafukovací balónek a pár sladkostí.

 Z útulného sportovního areálu byť za doprovodu dešťových kapek odcházely děti velmi spokojené a všichni doufají, že vzájemná spolupráce bude i nadále pokračovat.

Fotogalerie